Činnosť

Diskusné príspevky k navrhovaným rozvojovým programom horného Turca zo záverečnej konferencie zástupcov a lídrov obcí k rozvojovým programom obcí
dňa 20.12.2010 v Penzióne Panda v Turčianskych Tepliciach

Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Partnerstvo Horného Turca, je nezávislé, otvorené a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Hlavné zameranie združenia je na budovanie kapacít, partnerstiev, inovácií, výmenu skúseností, spoluprácu, sieťovanie, projektový manažment, so zameraním na celkový regionálny rozvoj a udržateľnosť.
Partnerstvo Horného Turca získalo v máji 2010 grant od Americkej ambasády na projekt Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickej prosperity.

Koncom decembra minulého roku bol v Turčianskych Tepliciach ukončený projekt s názvom Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickém prosperity, ktorý bol realizovaný vďaka Partnerstvu Horného Turca a veľvyslanectvu USA v SR. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Turiec, ktorí pomáhajú sociálne slabším a majú záujem spolupracovať aj na programoch iných partnerov z regiónu horný Turiec. Súčasťou stretnutia bola aj výstava výtvarných prác a fotografií zdravotne postihnutých detí zo špeciálnej triedy z Turčianskych Teplíc.