Zasadnutie pracovnej skupiny neverejného sektora v Turčianskych Tepliciach

Pracovná skupina sa 8.9.2015 zaoberala personálnymi a technickými otázkami. Tiež analyzovala súčasný stav a hľadala optimálne trendy pre zámery až do roku 2023.