Konferencia "Podpora regionálneho rozvoja územia horného Turca"

Historicky prvá konferencia o spolupráci, za účasti najvýznamnejších subjektov v okrese Turčianske Teplice, 29. júla 2016 odštartovala novú etapu rozvoja kúpeľného regiónu. Regionálna rozvojová agentúra STRED s podporou Žilinského samosprávneho kraja zorganizovala verejné podujatie, na ktorom svoje zámery v hornom Turci predstavili kľúčové podnikateľské subjekty, samosprávy a nadregionálne organizácie.
Hlavnými témami konferencie, ktorú navštívilo viac ako 50 účastníkov, bol stav cesty I/65, resp. problematika rýchlostnej cesty R3, investičné zámery Slovenských liečebných kúpeľov a.s. a rozvoj cestovného ruchu. V rámci pohľadu na rozvoj územia a názory samospráv, podnikateľov a nadregionálnych organizácii zjednocovali v požiadavke výstavby rýchlostnej cesty R3. Podporu výstavby R3 osobne na konferencii podporili aj Ing. Jozef Štrba – podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a Ing. Ján Mišura, riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline.
Veľkou výzvou pre všetkých zainteresovaných ostáva oblasť cestovného ruchu, ktorá má nevyužitý potenciál. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s., svoj prínos vidia v tzv. zdravotnom cestovnom ruchu a pre jeho rozvoj plánujú investovať do výstavby nového hotela či rekonštrukcie kúpeľného domu. Zároveň vytvoria nové pracovné miesta v meste a okolí. Dlhodobým zámerom je však spoločne so samosprávou pretvoriť a zveľadiť celkovo kúpeľné mesto a dať mu modernejšiu a atraktívnejšiu podobu.
Jedným z nástrojov ako podporiť cestovný ruch priamymi finančnými dotáciami je aj členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu. V prípade spolupráce mesta Turčianske Teplice, okolitých obcí a Slovenských liečebných kúpeľov a.s., by mohla vzniknúť nová organizácia cestovného ruchu, ktorá by tak ako v iných kúpeľných mestách získala každoročne nenávratné dotácie od štátu.
Prvou lastovičkou spolupráce medzi podnikateľmi a samosprávou na území horného Turca je aj zrekonštruovaný minerálny prameň v obci Mošovce. Slovenské pramene a žriedla a.s. Budiš, v rámci kampane na pozdvihnutie regionálnych produktov a spoločenskej zodpovednosti budú finančne podporovať obnovu malých studničiek a prameňov s rôznou koncentráciou minerálov. Na území horného Turca je ich podľa Slovenskej agentúry životného prostredia 43, ale reálne až 60, čo je unikát vzhľadom na tak malé územie.
Vyvrcholením prvého ročníka konferencie na podporu regionálneho rozvoja bolo ocenenie za rozvoj regiónu v kategórii podnikateľský subjekt a samospráva. Za dlhoročný prínos a výsledky v prospech regiónu ocenenie získala generálna riaditeľka Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice a.s. Ing. Zuzana Ďurinová, PhD. a vedúci spoločnej obecnej úradovne horného Turca Ing. Milan Litva, ktorý je zároveň aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja pre okres Turčianske Teplice.
Rastislav Tarhaj, RRA STRED